Zoveel mogelijk mensen inspireren...

Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren om vanuit hun eigen kracht en energie te leven en te werken. En vanuit deze kracht en energie hun succes te realiseren.


Om mijn missie kracht bij te zetten, schrijf ik met regelmaat een blog naar ongeveer 3.000 volgers.

Mijn eigen bijltje blijven slijpen


Mensen met wie ik intensief samenwerk, vragen mij wel eens hoe ik mijzelf blijf

ont-wikkelen. En eigenlijk is het antwoord even simpel als lastig: door mens te zijn

en toe te passen wat ik als ont-wikkelaar en veranderaar van organisatie en mens,

als coach, als adviseur, schrijver en public speaker mensen mee mag geven.


Mijn kracht en specialiteit ligt in het ont-wikkelen (per definitie een verandering) van

mensen en organisaties; de zogenaamde zachte en harde kant. Welke veranderingen

moeten in de bovenstroom (harde kant) plaats vinden. En welke mentale verandering-

en in de onderstroom (zachte kant) zorgen voor de borging van de het nieuwe gedrag.

Het gaat om de wil om te veranderen, het loslaten van oude patronen en overtui-

gingen, het ontdekken van nieuwe ziens- en handelwijzen en het eigen maken hiervan

in nieuwe overtuigingen en daaruit volgend gedrag.


Als bedrijfskundige ben ik geschoold in de bovenstroom van veranderingen. Als coach heb ik mij ontwikkeld in de onderstroom van veranderingen. De combinatie van de boven- en onderstroom maakt dat veranderingen niet alleen lukken, maar ook blijvend zijn. Excellent veranderen.  


Naast het begeleiden van organisaties en mensen, ben ik ook met regelmaat spreker op evenementen en congressen. Door mijn werk ontmoet ik veel mensen die ieder weer een inspiratiebron zijn voor mijn eigen ont-wikkeling en verandering.


Elk resultaat dat ik in mijn leven boek, is een rechtstreekse uiting van mijn denken. Resultaten uiten zich in vele varianten en ik ontdek steeds meer brillen waardoor ik die resultaten kan waarnemen. Als resultaten dan 'tegenvallen', is er voor mij werk aan de winkel: welke denkpatronen in mij zorgen voor deze resultaten? Welke wil ik loslaten en welke koester ik?


Naast de dagelijkse leerschool van het leven lees ik literatuur op mijn vakgebied. Niet lezen in de zin van 'lezen, boek uit, volgende boek'. Wel lezen in de zin van: "oke, wat staat er nu echt? Ben ik het hier mee eens? Kan ik het toepassen in mijn (werkende) leven? Wat voegt het toe aan mijn kennis? Welke meerwaarde heeft het voor de organisaties en mensen die ik mag begeleiden?". En deze kennis spiegel ik vaak met een aantal vaste collega's die ik hoog acht in hun ontwikkeling als mens en als vakman.

Ken uzelf


Mensen bouwen hun hele leven overtuigingen op die hun ervan weerhouden of juist stimuleren

hun droom te realiseren. Door hier bewust eens bij stil te staan, leert u uzelf steeds beter

kennen. Deze tocht ben ik lang geleden ingeslagen en leer mijzelf steeds beter kennen.

Elke dag ontdek ik nog steeds nieuwe dingen aan mijzelf. Gedachten die mij helpen en

stimuleren, maar ook gedachten die mij belemmeren. De belemmerende overuigingen ruim ik

op, want ik weet dat als ik het kan dromen, ik het ook kan bereiken.


Mijn werk bestaat eruit om mijn opdrachtgevers te ondersteunen bij hun zoektocht naar

zichzelf, om van daaruit te vertrekken naar het realiseren van hun droom. Dan gaat het

vaak niet over de vakinhoud, maar wel over de mens achter de professional. Niet de tips

en trucs maken u succesvol, wel de persoon wie u BENT en wilt ZIJN.

Hoe de route loopt naar uw succes weet niemand. Alleen u gaat ervaren hoe die route eruit ziet. En ik wandel graag een stukje met u mee op de route naar uw succes.

Hoe uw droom te bereiken?


Kunt u wegwijs worden uit dit richtingsbord? Waarschijnlijk niet. Een ding is duidelijk:

de weg naar falen en succes zijn bijna gelijk.


Het gaat om de keuzes die u maakt tijdens de route die u bewandelt.


Ik vertrek altijd vanuit de Waarom-vraag. Met welke reden gaat u de dingen doen die

u wilt doen? En pas daarna kijken wij samen hoe u die dingen gaat realiseren.

Hoe bereikt u dat de mensen weten wat u doet?

Hoe plaveit u het pad naar uw succes toe?


Een ding weet ik zeker: zodra u energie krijgt van de dingen die u doet, zit u op de

juiste koers.

Scheiding werk en privé


Zomaar een filmpje van mij aan het ‘werk’ op de basisschool van mijn kinderen binnen de projectweek ‘Ondernemen’.

Als gastdocent heb ik groep 8 ingewijd in de geheimen van succesvol ondernemen. Werk en privé  gescheiden voor mij?  

Geenszins!Mensen die beweren dit te kunnen scheiden spelen dag in, dag uit toneelspel. Te vaak heb ik mogen zien dat mensen

die privé niet lekker in hun vel zitten, dat ook niet zijn in hun werk. En andersom geldt dat ook; werk beïnvloedt misschien wel meer dan u lief is uw privéleven.


Hoe krijgt u dit in een gezonde balans?

Ont-wikkelen en verbinden


Een sjaal wikkelt u om u heen als het koud is. Het beschermt u tegen de kou. En net

zoals die sjaal u beschermt tegen de kou, hebt u waarschijnlijk vele wikkels in het leven

om u heen gewikkeld. Wikkels waarvan u denkt dat ze u beschermen of helpen om

datgene te bereiken wat u graag wilt bereiken.


Om als mens, individueel of functionerend binnen een systeem (organisatie, gezin,

vereniging, etc.), te kunnen groeien, moet u uzelf eerst ont-wikkelen. Alle wikkels die

u in uw leven om u heen hebt gewikkeld, 'gooit' u van uzelf af. In ieder geval die wikkels

die u belemmeren om succesvol te zijn.


Ik begeleid u als specialist in (organisatie)veranderingen, als coach en adviseur bij dit - soms emotioneel en loodzwaar - proces. Ik help u om in te zien welke wikkels u helpen en welke u belemmeren. Ik bied de handvatten die u nodig hebt om belemmerende wikkels om te zetten in stimulerende wikkels.


Voor wie?

U hoeft niet persé topmanager of directeur te zijn om te willen veranderen en/of te groeien. Iedereen komt vroeg of laat op een punt om een volgende stap te maken. Ik begeleid organisaties in de profit en non-profit sector, ik coach directies, managers en medewerkers in zeer diverse branches(*). Ook begeleid ik medewerkers die ziek thuis zitten door bijvoorbeeld emotionele klachten, het zogenaamde re-integratie coachen. En één dag in de maand houd ik mijn tijd vrij om mensen te coachen die nu even geen coach kunnen veroorloven, en die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.


Mijn ervaring is dat mensen het verschil maken. En ik maak graag van dit cliché voor u de werkelijkheid.


(*) De branches waarin ik onder meer actief ben zijn MKB, industrie, automotive, lokale, provinciale en landelijke overheid, zorg, onderwijs en sociale zekerheid.

Kies uw eigen richting


In 2009 heb ik het besluit genomen om mijn eigen richting te kiezen door mijn eigen bureau

op te zetten: Rijpkema Advies Groep. Hierdoor ben ik in staat mijn eigen droom te

verwezenlijken: mensen en organisaties helpen om hun droom uit te laten komen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn opdrachten ook in deze lijn liggen: verander-

management, missie, visie en strategie ontwikkeling, sparringpartner van directies,

managers en medewerkers, ontwikkelingscoach, re-integratiecoach, ont-wikkeltrainer.


Omdat de droom van een organisatie uiteindelijk altijd te maken heeft met het realiseren

van een tevreden klant, heb ik mij hiernaast gespecialiseerd in het verbeteren van de

verkoop en de dienstverlening. Met andere woorden: hoe krijgt u een klant binnen en hoe

houd u de klant binnen?


Door bewust te kiezen voor uw eigen richting, bent u in staat uzelf en uw onderneming onderscheidend op de markt te zetten. Hierdoor bent u niet meer één van velen, maar krijgt u weer een eerlijk en eigen gezicht. Een gezicht dat klanten aantrekt die bij u passen.

Mentaal, fysiek en energetisch gezond


Als begeleider van veranderprocessen, als coach en adviseur werk ik sterk

aan de gezonde mentale kracht van u als mens; mentaal en energetisch maken

mensen die met mij werken flinke stappen. Rest alleen nog de fysieke component.


De mens is meer dan alleen de geest met alle gedachten. Een goede balans tussen

een gezonde geest en een gezond lichaam versterkt u als persoon.


Soms heeft een lichaam even wat ondersteuning nodig. Ik werk daarom graag samen

met deskundigen die mijn denk- en levenswijze delen en op dit terrein hun

sporen hebben verdiend.

De deskundigen met wie ik nu met regelmaat samenwerk zijn voedingsdeskundigen,

personal (sport) trainers, fysio- en manueel therapeuten en psychosomatische therapeuten.